under review

பெண்கள் இதழ்கள்

From Tamil Wiki

பெண்கள் இதழ்கள்: பெண்கள் வாசிக்கும் பொருட்டு நடத்தப்படும் இதழ்கள். பெண்களுக்கு ஆர்வமுள்ள தனித்துறைகள் சார்ந்த செய்திகளையும் பெண்கள் விரும்பும் கதைகளையும் வெளியிடுபவை. ஓர் இதழ் தன்னை பெண்கள் இதழ் என அறிவித்துக் கொண்டு வெளிவந்தாலொழிய அது பெண்கள் இதழ் அல்ல.

பெண்கள் இதழ்கள்

 • காதம்பரி
 • குங்குமம் தோழி
 • கிரகலட்சுமி
 • பாக்கியலட்சுமி
 • புதிய குரல்
 • புதுமைப்பெண்
 • பூங்காவனம்
 • பெண்கல்வி
 • பெண்மதி போதினி
 • பெண்மணி
 • பெண்ணியம்
 • வினோதரசமஞ்சரி
பிற

ஈழம்/புலம்பெயர் பெண்இதழ்கள்

உசாத்துணை


✅Finalised Page