தொடர்புக்கு

From Tamil Wiki

விக்கியின் பக்கங்களில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் மாற்றங்களை பரிந்ததுரைக்க விரும்பினால் இந்த படிவத்தில் தங்கள் கருத்துகளை முன்வைக்கலாம். ஆசிரியர் குழுவின் பரிசீலனைக்கு பின் அவை வெளியிடப்படும். தாங்கள் குறிப்பிடும் மாற்றங்களுக்கு / கூடுதல் தகவல்களுக்கு உசாத்துணையான நூல்கள் அல்லது இணையதளத்தின் தகவல்களை அளித்தால், ஆசிரியர் குழு சரிபார்க்க மேலும் உதவியாக இருக்கும்.


இக்கலைக்களஞ்சியத்தை குறித்து மேலும் விவரங்கள் அறிய, தொழில்நுட்ப உதவிகள் போன்றவற்றுக்கு தொடர்பு கொள்ள: [email protected][[1]]

விக்கியில் பங்களிப்பது குறித்த தகவல்களுக்கு இந்த பக்கத்தை பார்வையிடவும்.