under review

இருபா இருபது (சிற்றிலக்கிய வகை)

From Tamil Wiki

To read the article in English: Irupa Irupathu. ‎

இருபா இருபது தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியங்கள் என்னும் வகைகளுள் ஒன்று. சிற்றிலக்கியங்களுக்கு சம்ஸ்கிருதச் சொல் பிரபந்தம். இது, பத்து வெண்பாக்களையும், பத்து ஆசிரியப்பாக்களையும் கொண்டு இருபது பாடல்களால் அமைவது. பாடல்கள் அந்தாதியாக அமைந்திருக்கும்[1].

குறிப்புகள்

  1. முத்துவீரியம், பாடல் 1089

உசாத்துணைகள்

இதர இணைப்புகள்
✅Finalised Page