User:Thangapandiyan

From Tamil Wiki
Revision as of 16:20, 7 May 2022 by Thangapandiyan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
தங்கபாண்டியன்

தங்கபாண்டியன் தமிழ் விக்கி இணைய கலைக்களஞ்சியத்தின் பங்களிப்பாளர்.

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணிபுரிகிறார்.